Cookie- & Privacy verklaring

Net als ieder ander wil ik dat er veilig en transparant met mijn gegevens omgegaan wordt. Jij wilt dat natuurlijk ook. Op deze pagina lees je welke stappen ik onderneem om dit te kunnen bewerkstelligen. Ik ga veilig met je gegevens om en maak de belofte dat ik nooit je gegevens zal verspreiden / doorverkopen aan anderen.

Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Studio Gee • Kunstclub, de manier van communiceren maakt hierbij niet uit.

Ik zie je bericht graag tegemoet wanneer je vragen of opmerkingen hebt betreffende deze privacyverklaring. Deze mag je sturen naar hallo@geeadriaansz.nl

Wijzigingen in deze verklaring

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Studio Gee • Kunstclub om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen mijn onderneming.

Je kunt je abonneren op mijn nieuwsbrief waar ik je op de hoogte houd van grote wijzigingen. In ieder geval raad ik je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van mijn diensten ga je akkoord met deze wijzigingen.

 

Informatie over persoonsgegevens

Hiermee wordt verstaan: alle gegevens die gebruikt kunnen worden om jou te indentificeren als persoon. Zoals je naam, adres en je contactgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zoals geloof, een strafrechtelijk verleden of etnische afkomst worden niet door mij verzameld.

Over Gee en deze website

Mijn digitale thuisbasis is: geeadriaansz.nl en kunstclub.site
Op Facebook vind je mij op: Facebook.com/gee.adriaansz
Ik post foto’s en video’s op Instagram via instagram.com/gee.adriaansz

Contact

Atelier (Alleen op afspraak)

Spoorzone 8
Burgemeester Brokxlaan 4a & 4b
5041 SB Tilburg

hallo@geeadriaansz.nl
+31 6 2926 8549

Bedrijfsgegevens

KvK nummer: 75373904 
BTW nummer: NL0021.01.642B04

Het privacybeleid van Studio Gee • Kunstclub

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van geedriaansz.nl en lerenwaterverven.nl.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/05/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Ook leg ik aan je uit op welke wijze ik je gegevens opslaan en hoe ik je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan mij verstrekte persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Ik heb geen intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker van mijn websites en servers ouder dan 16 jaar is.

Als je er van overtuigd bent dat ik persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heb verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via hallo@geeadriaansz.nl en dan verwijder ik deze informatie.

Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door mij worden verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd.

Wanneer verwerk ik jouw persoonsgegevens?

Hieronder kun je lezen op welke wijze ik je gegevens verwerk, waar ik deze opsla / laat opslaan, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Jouw gegevens worden vewerkt wanneer:

 • Je vragen hebt en daarom contact met mij opneemt. Je kunt mij e-mailen, bellen, een digitaal formulier insturen of een brief schrijven, contacteren via Social Media en What’s App. Om jou te kunnen helpen bewaar ik jouw gegevens zodat ik weet wie je bent. Als we eerder contact hebben gehad kan ik met jouw gegevens zoals je e-mailadres en/of mobiele nummer, deze contactmomenten ook weer terugvinden.
 • Je een offerte aangevraagd hebt. Deze zal ik opstellen en naar je moeten kunnen versturen. Hiervoor heb ik je N.A.W. e-mailadres en / of mobiele nummer nodig.
 • Je een opdracht aangevraagd hebt en ik deze moet uitvoeren. Om de opdracht goed uit te kunnen voeren, of wanneer je een product of dienst afneemt heb ik je N.A.W. gegevens, e-mailadres en / of mobiele nummer nodig.
 • Ik moet factureren en incasseren. Wanneer je een product of dienst afneemt en deze betaalt heb ik je N.A.W. e-mailadres en telefoonnummer nodig. Betaal je niet dan zal ik een incassotraject moeten starten.
 • Ik je een fysiek product moet leveren. Wanneer je drukwerk gekocht hebt of een handgemaakt product zal ik dit naar je toesturen. Daarom sla ik je N.A.W. e-mailadres en telefoonnummer op.

Naast bovengenoemde redenen gebruik ik ook producten en diensten van diverse leveranciers en partners om mijn bedrijf goed te kunnen runnen. Soms is het daarvoor nodig om jouw gegevens met deze derden te delen. Denk aan bedrijven die:

 • mijn webhosting en e-mail verzorgen zoals Vimexx
 • mijn website draaiende houden waaronder WordPress, Learndash en BuddyBoss
 • nieuwsbrieven versturen naar je zoals LaPosta
 • mijn post en pakketten versturen zoasl PostNL en DHL
 • mijn betalingen & incasso’s afhandelen zoals Mollie
 • Leveranciers van drukwerk

Met deze partijen heb ik verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van je gegevens te waarborgen. Ik werk alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

Enkele van mijn partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Met deze partners heb ik passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken. Op deze manier zorg ik ervoor dat je gegevens goed worden beschermd.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jeIP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan ik op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik  gedwongen je gegevens te delen.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Ik bewaar je gegevens zolang je klant van mij bent. Dit betekent dat ik je klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken en je je klantenprofiel verwijdert van mijn website. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt (7 jaren) bewaren.

Je kunt je op ieder gewenst moment uw gegevens zelf uit mijn nieuwsbrief systeem verwijderen.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar het bij mij reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik je vragen je te legitimeren.

Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die ik binnen mijn systemen hanteer.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen via hallo@geeadriaansz.nl

Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen via hallo@geeadriaansz.nl. Je  ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen via hallo@geeadriaansz.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

In geval van een datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houd ik mij aan de meldplicht datalekken en meld ik dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht je een datalek ontdekken dan vraag ik je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met mij te delen door een e-mail te sturen naar hallo@geeadriaansz.nl. Ik kan dan direct actie ondernemen.

Reactie formulieren op de website
Als je een reactie op een bericht achterlaat op deze website, wordt de data verzameld zoals je ingegeven hebt in het reactieformulier evenals je IP-adres en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Wanneer je een reactie achterlaat op deze website, kun je aangeven of je naam, e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Puur voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier worden vervolgreacties automatisch herkend en goedgekeurd in plaats van dat ze gemodereerd moeten worden. Als je reacties op deze website hebt achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die ik van je heb, inclusief alle data die je opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat ik enige persoonlijke data die ik van je heb, te verwijderen. Dit bevat geen data die ik verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Nieuwsbrieven / downloads / give-aways etc.

Op deze website kun je je soms aanmelden voor een give-away of andere challenge, inschrijven voor de nieuwsbrief of aanmelden voor speciale downloads. Je mailadres heb ik nodig om je de gevraagde informatie toe te kunnen sturen.

Na je aanvraag/aanmelding wordt je automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief, die je max. 1 keer per week ontvangt. Je geeft hier expliciete toestemming voor. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Je kunt je ieder gewenst moment weer uitschrijven via de link onderaan iedere mail.

Google Analytics
Studio Gee • Kunstclub maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers mijn website gebruiken. De hiermee verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Studio Gee te kunnen verstrekken. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Hier tref je ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
De volgende gegevens worden bijgehouden door deze cookies:
 • Het aantal bezoekers op de webpagina’s.
 • De duur van het bezoek.
 • De uitgevoerde zoekopdrachten op de website.
 • Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.
 • De manier waarop je op deze website terecht bent gekomen.
Ik heb Google geen toestemming gegeven om via Studio Gee • Kunstclub verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Daarbij zijn de volgende maatregelen getroffen:
 • Google Analytics mag je IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics staat uitgezet.
 • Studio Gee heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.
Als je niet wilt dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, kunt je de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor je webbrowser downloaden en installeren. Je kunt deze add-on downloaden van de Google website via onderstaande link:
Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Studio Gee • Kunstclub verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Studio Gee • Kunstclub accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden

Sluit alle tabbladen

Contact

Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen met mij via de e-mail,
hallo@geeadriaansz.nl of per post:

Studio Gee • Kunstclub
T.a.v.: Gee Adriaansz
Coba Pulskenslaan 29
5025WD Tilburg

Studio Gee • Kunstclub is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75373904.

hommeltjes